VARUKORG

0
Please reload

FYLLNING

Våra Celmarmöbler är fyllda med EPS- miljövänliga cellplastkulor. EPS står för Expanded PolyStyrene.

 

Beroende på hur mycket man använder sin möbel, kan det finnas behov av att fylla på med lite extra fyllning efter ett tag. Vi har 50L refillbags man kan beställa i webshop, 295.- SEK.

 

Råmaterialet är små polystyrenpärlor (styrenmonomer som framställs genom reaktion mellan olika petroliumkolväten) som fått absorbera ca 5% pentangas. Pentan förekommer också i naturgas samt bildas kontinuerligt i en rad olika nedbrytningsprocesser. Efter polymerisering är halten fri styrenmonomer i EPS betydligt under 0,1%. Vid uppvärmning med ånga expanderar (jäser) materialet upp till ca 100 gånger den ursprungliga volymen. I EPS används inte CFC- eller HCFC-gaser (Freoner), varken vid framställning av råvaran eller vid tillverkning av slutprodukten. EPS har låg vikt i förhållande till sin volym och består till 98% av luft som är innesluten i celler. EPS har låg vikt i förhållande till sin volym och består till 98% av luft som är innesluten i celler.

 

EPS har 2-4% fuktupptagning. Även om EPS sänks i vatten tar den alltså endast upp försumbara fuktmängder. Det kan heller inte skada grundvattnet. EPS är organisk och därigenom brännbart. Vid fullständig förbränning utvecklas inga skadliga ämnen utan bara koldioxid och vatten. Vid ofullständig förbränning bildas sotpartiklar även om det är i betydligt lägre utsträckning än vid förbränning av t.e.x. trä. EPS tål de flesta kemikalier. Undantag är en del organiska lösningsmedel. EPS smälter vid upphettning. Högsta rekommenderade användningstemperatur är därför +80° C och lägsta är -178° C. Inom detta temperaturintervall sker ingen formförändring. EPS är lätt och behaglig att arbeta med. Och till skillnad från vissa andra packmaterial får man inte klåda när man handskas med det och materialet innehåller inga kända allergiframkallande ämnen. EPS är även ett bra val för miljön, delvis beroende på återanvändningsmöjligheterna och dess låga vikt vid transporter.

 

EPS är det enda packmaterial som får användas i direktkontakt med livsmedel. EPS kan deponeras på soptippar utan risker för miljön. Eftersom produkten är återvinningsbar är det dock inte något som rekommenderas. Svensk EPS Återvinning AB heter företaget som samlar in och återvinner EPS. De har som enda uppgift att samla in och återvinna så mycket EPS-material som möjligt. Huvuddelen av de insamlade kvantiteterna (ca: 70%) går till värme-kraftverken, där man använder materialet till att öka förbränningstemperaturerna vid sopförbränning. Resterande 30 % går tillbaka in i produktionen och används för att tillverka nya förpackningar och andra plastprodukter.

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black Pinterest Icon